SAMENWERKINGEN

Om de arbeidstraining en arbeidsmatige dagbesteding mogelijk te maken, werken
wij samen met regionale bedrijven. De bedrijven die het ons mogelijk maken productieactiviteiten uit te voeren zijn:

 • Velda
 • Serenotex
 • Geton
 • Sulfree
 • Savon / Ecodish
 • Verhaag drukkerij
 • Techmar
 • Maas van ’t Hoog
 • GI Business Promotors
Word ook een partner

Om onze dienstverlening nog completer te maken hebben wij in de loop der jaren een netwerk opgebouwd waarin hulporganisaties en overige instanties zich hebben aangesloten. De organisaties waar wij nauwe banden mee hebben zijn:

 • GGZ organisaties
 • Ambulante zorg organisaties
 • Wijkcoaches
 • Jeugdhulpverlening
 • Gezondheidspraktijk

WestendorpPR en Vakschool het Diekman  ( Het Stedelijk Lyceum) zijn  een samenwerking gestart voor leerlingen die dreigen uit te vallen op het Praktijkonderwijs.

Onder de naam VAT ( VakschoolArbeidsTraning) worden de leerlingen die moeite hebben met het stage lopen en/of een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt werkfit gemaakt in het arbeidstrainingscentrum van WestendorpPR. Door leerlingen te laten wennen aan een werkomgeving waarin geproduceerd wordt, kunnen werknemersvaardigheden getraind worden. Immers iemand die in een ritme zit van werken is makkelijker te plaatsen op de arbeidsmarkt.