PARTICIPATIE

Het doel van een participatietraject is het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement. Wij bieden talrijke vormen van activering zoals dagactiviteit, vrijwilligerswerk en werk. Zo wordt de sociale zelfredzaamheid van de kandidaat vergroot.