TRAININGEN EN METINGEN

Heel Bijzonder re-integratie is oa gespecialiseerd in het geven van trainingen die de zelfredzaamheid van mensen in beeld brengt en vergroot. Hiervoor gebruiken wij de o.a. de methodieken “zelfredzaamheidsmeting” en “werkvaardigheidsmeting”. Deze methodieken zijn bij Heel Bijzonder re-integratie zelf ook de rode draad in onze begeleiding.

Voor opdrachtgevers (UWV, gemeenten en werkgevers) kunnen we de methodieken inzetten in ons arbeidstrainingscentrum voor  arbeidstraining en observatie/onderzoek voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt om de zelfredzaamheid van mensen in beeld te brengen en te vergroten. De eigen kracht van mensen wordt daarbij zo veel mogelijk gestimuleerd. Wij brengen in beeld óf, en welke ondersteuning nodig is om de zelfredzaamheid duurzaam te bevorderen. De gegevens van de zelfredzaamheid en de persoonskenmerken kunnen worden gebruikt voor analyse en onderzoek. Doel daarvan is effectiviteit en efficiëntie van ondersteuning en begeleidingstrajecten inzichtelijk te maken.

Zelfredzaamheidsmeting, hoe werkt het?

Bij de zelfredzaamheidsmeting brengen we in beeld óf en welke ondersteuning nodig is om de zelfredzaamheid van de werkzoekende duurzaam te bevorderen. Dit met als doel om een persoonlijk actieplan op te stellen voor het verwerven van werk en   participatie. We gebruiken daarvoor een vragenlijst en we meten de zelfredzaamheid voor werk. Deze meting geeft inzicht op welke trede de werkzoekende zich bevindt van de participatieladder. Door op verschillende momenten te meten, wordt de  ontwikkeling zichtbaar.

Vragenlijst

In deze vragenlijst staan de volgende gegevens.

 1. Persoonskenmerken.
 2. Overige kenmerken.
 3. Maatschappelijke positie.
 4. Actuele zorgondersteuning.
 5. Trajecten.
 6. Mate van zelfredzaamheid voor vijf thema’s.
 7. Lopende trajecten bij andere organisaties, gericht op werk.

Het bepalen van de zelfredzaamheid

We onderscheiden hierbij vijf thema’s.

 1. Motivatie en doel.
 2. Basisvaardigheden.
 3. Vaardigheden voor werk.
 4. Leefstijl.
 5. Kansen.

We onderscheiden vijf niveaus van zelfredzaamheid.

Deze niveaus zijn gebaseerd op het proces van gedragsverandering

 1. Ik zal nooit kunnen werken.
 2. Ik kan wel wat, maar ik weet niet of ik kan werken.
 3. Ik kan werken, maar ik weet niet hoe ik werk kan verwerven.
 4. Ik kan werken en ik kan werk verwerven. Ik heb daarbij wel ondersteuning nodig.
 5. Ik heb werk of ik kan zelfstandig werk verwerven.

Werkvaardigheidsmeting, hoe werkt het?

Na de zelfredzaamheidsmeting volgt veelal een vaardigheidsmeting. Beide instrumenten zijn ook afzonderlijk in te zetten. Bij de vaardigheidsmeting brengen we in beeld welke ondersteuning nodig is om voldoende werknemersvaardigheden te kunnen ontwikkelen. De meting bestaat uit een vragenlijst die zowel door de klant als wel door minimaal  2 jobcoaches wordt ingevuld. Zo ontstaat er een objectief beeld van de vaardigheden en kunnen we een actieplan ontwikkelen om met verbeterpunten aan de slag te gaan.

Het bepalen van de vaardigheden

We bepalen de vaardigheden van de werkzoekende op vijf thema’s.

 1. Nauwkeurig werken.
 2. Taken uitvoeren.
 3. Samenwerken.
 4. Communiceren.
 5. Stressbestendig zijn.

 Wat leveren de metingen op?

 1. Motivatievergroting.
 2. Inzicht in gezondheidsbevordering en praktische belemmeringen .
 3. Heroriëntatie tot stand brengen.
 4. Zoeken en solliciteren op gang brengen.
 5. Werknemersvaardigheden opbouwen.
 6. Kennisverwerving en kostenbesparing.