ARBEIDSTRAINING

Heel Bijzonder re-integratie arbeidstraining leert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden aan die ze nodig hebben op de toekomstige werkplek. De trainingen helpen de kans op een baan te verhogen. Wij maken gebruik van bewezen observatiemethodes en testen. De uitslagen hiervan worden tijdens coaching gesprekken besproken met de kandidaat, om zo handvatten te kunnen krijgen voor ontwikkeling. Tijdens een arbeidstraining gaat men ‘gewoon’ aan de slag. Onder toezicht van deskundige werkbegeleiders doet men ervaring op, bouwt men aan belastbaarheid en sociale vaardigheden en leert men vaardigheden die aansluiten bij de doelstelling van de kandidaat. Doelstelling van de arbeidstraining is een opstapje naar een (betaalde) baan.