Personeels- en Uitzenddienst

Inschrijven Westendorp Personeels- en Uitzendbureau via personeel@westendorp-pr.nl

Wil je in onze database komen? Stuur ons een mail met je voor- en achternaam en CV. Je ontvangt van ons een mail met een inschrijflink.

Westendorp Personeels- en Uitzenddienst is een nieuwe speler op de uitzendmarkt en wij onderscheiden ons door persoonlijke aandacht en intensief contact met  zowel de werkgever als de werknemer. Wij hebben al meer dan 10 jaar ervaring met re-integratie naar werk en participatie.

Westendorp Personeels- en Uitzenddienst werkt als volgt:

  • Intake middels persoonlijk gesprek
  • Inschrijving door één vast contact persoon
  • Bemiddeling naar werk of participatie

Westendorp Personeels- en Uitzenddienst heeft de volgende voordelen:

  • Voor iedereen toegankelijk
  • Zorgvuldige selectie
  • Kennis van de regionale arbeidsmarkt
  • Kennis van wet– en regelgeving omtrent het doelgroepenregister
  • Inhouse gecertificeerd loonwaarde deskundige

Westendorp Personeels- en Uitzenddienst streeft een zo hoog mogelijke social return na. Dit betekent dat wij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen vergroten. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zijn of haar eigen geld te verdienen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit helaas niet vanzelfsprekend. Wij werven en begeleiden deze mensen, zodat hun re-integratie tot stand komt en succesvol verloopt.

Westendorp Personeels- en Uitzenddienst voor werkgevers

Westendorp Personeels- en Uitzenddienst wil werkgevers ervan bewust maken dat er   interessante voorwaarden zijn voor het inlenen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. U draagt bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en profiteert ondertussen van aantrekkelijke tegemoetkomingen die Westendorp Personeels- en Uitzenddienst voor u regelt met gemeenten en het UWV. Dit doen wij bijvoorbeeld door de medewerker vóór de start van de werkzaamheden te trainen op het weer toetreden tot de arbeidsmarkt. Vervolgens verzorgen wij ook de begeleiding op de werkvloer en blijven wij de medewerker enige tijd na de plaatsing coachen, door middel van erkende jobcoaches. De werkzoekenden kunnen zowel via een uitzendcontract als een contract voor (on) bepaalde tijd worden geplaatst.

Westendorp Personeels- en Uitzenddienst voor werkzoekenden

Westendorp Personeels- en Uitzenddienst werft niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar traint, begeleidt en coacht ze ook. Training, begeleiding en coaching is volgens ons de sleutel tot een succesvolle plaatsing.

Geen afstand tot de arbeidsmarkt?

Ook dan verzorgen wij de werving en bemiddeling. Wij geloven niet in uitzonderingsposities, maar wel in persoonlijke benadering en relatiebeheer. Werkgevers, werkzoekenden, het UWV en gemeenten vinden in Westendorp PR één aanspreekpunt. Als werkgever kunt u uw maatschappelijke betrokkenheid tonen. Wij kunnen u begeleiden in werving, selectie, training en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Hiervoor is Westendorp Personeels- en Uitzenddienst uw betrouwbare partner.